ย  PDF Press Release Form Five And Colleges Selection 2020 - Uniforumtz.com
PDF MAJINA AJIRA MPYA ZA WALIMU TAMISEMI 2020
PDF Press Release Form Five And Colleges Selection 2020

PDF Press Release Form Five And Colleges Selection 2020

PDF Press Release Form Five And Colleges Selection 2020. Exercise choice of students to join Form Five in Government Secondary Schools, Teachers, and Colleges of Education 2020 has beencompleted.

This exercise was done based on the results of the candidates who passed the Form Four Exam in 2019 from Tanzania, Number of form five, Teachers Colleges, Colleges Technical Education as well as Criteria for Student Choice provided by the Ministry of Education, Science and Technology.

Read Also:-ย Form Five Selection 2020 | Selection Form Five 2020/2021

425,072 school candidates including 221,813 girls and 203,259 boys passed Form Four year, 2019. In addition, 48,683 Independent Candidates did Examinations ย in the year, 2019.

A total of 121,251 students including 53,829 girls and 67,422 boys have been selected to join Form Five, Colleges Teachers, and Technical Education Colleges administered by the Council National Council of Technical Education (NACTE). This is equal to 93.4 percent of students with selected qualifications. Read more in PDF File below

ย CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE PDF NACTE Form Five And Colleges Selection 2020 Press Release

Uniforumtz
Iam author of this website all about job advertisement, Scholarships And Other Education News You can also join us in our social media